Helena Ek och Paul Spjuth


Trion Ek, Landgren och Spjuth representerar tre olika musikaliska klangbottnar, där just mötet mellan olika musikaliska världar och viljan att förändras i detta möte blivit utgångspunkten för arbetet med bifogade förslag till konsertprogram. En spännande musikalisk helhet uppnås just i brytningen mellan dessa tre musikers olika bakgrund och perspektiv. Upptäckarglädje och nyfikenhet är centrala drivkrafter i musicerandet, samtidigt som viljan att och lyfta fram den klassiska musikens omistbara kvaliteter, presenterade i en lite annorlunda belysning, har varit vägledande i trions utformning av konsertprogrammet.

Helena Ek, sopran, är utbildad vid Göteborgs Musikhögskola. Hon har en bred repertoar, men har först och främst gjort sig känd för sina tolkningar av musik från renässans och barock. Hon arbetar med flertalet svenska barockensembler, som t ex Drottningholms Barockensemble och framträder även i Sverige och utomlands med lutenisten Jakob Lindberg. Hon har medverkat i flera barockoperor och gjorde sin debut -97 på Drottningholms Slottsteater i operan Euridice av J Peri. Hennes konstnärliga verksamhet innefattar även ett mkt omfattande turnerande, bl.a. i England, Japan, Schweiz, Tyskland, Italien och Polen. Helena har vid ett stort antal tillfällen medverkat i TV och radio och har spelat in flera skivor med renässans och barockmusik. Som medlem i folkmusikgruppen Raun förenar hon tradition med nyskrivet material och har med denna ensemble gett konserter i hela Sverige.

Paul Spjuth är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg och har sedan studerat vidare bl a i New York för Phil Smith och i Amsterdam för Peter Masseurs. Efter ett år i Århus Symfoniorkester, Danmark, arbetar han nu i Göteborgs Symfoniker, Sveriges nationalorkester, som alternerande solotrumpetare. Samtidigt frilansar han som solist och kammarmusiker i ett flertal olika konstellationer bl a i Gbg symfonikers brasskvintett samt tillsammans med Helena Ek och Johannes Landgren.