Förgät mig ej

Filer kring skivan

Alla verser i cd-skivans ordning
Antalet tryckta verser hos Bärenreiter, Peters och Wöldike
Antalet verser hos Schemelli 1736 och på skivan
Breitkopfs urval av verser som överensstämmer med skivans
Bärenreiters urval av verser som överensstämmer med skivans
Cd-ordningen med antalet verser
Cd-urvalet enligt Bärenreiter och Peters
Cd-urvalet enligt Wöldike
Frekvensen av namnet Jesus
Försök till indelning enligt rubrikerna psalm...
Insjungna verser som återfinns hos Peters
Insjungna verser som återfinns hos Wöldike
Mer lättlästa sångtexter A
Mer lättlästa sångtexter B
Sammanställning över taktart/er, omfång och innehållsrubrik
Sångerna som ej är komponerade av Bach
Textförfattare och årtal I
Textförfattare och årtal II


Litteratursmörgåsbord

Albert Schweitzer
Eberhard Wenzel
Hugo Seligmann
Ingvar Sahlin
Johannes Zahn
Julius Rabe
Karl Englund
Max Seiffert
Musikens Värld
Rolf Junghanns
Sohlmans Musiklexikon 1951
Tobias Norlind


Några kompletta texter

Bärenreiterbaksidan
Mogens Wöldike
Sångarens kronologiska Bachbiografi


Om notutgåvorna

Insamlade notutgåvor av Bach/Schemelli
Peters 69 sånger med proveniens
Schemellis innehållsrubriker för alla de 69 sångerna


Övrigt

Förslag på konsert med fyra röster
Förteckning över antalet dur- och mollsånger i skivans urval
Jämförelse mellan antalet takter och melismer
Tempoförslag i två utgåvor
Två svenska sångtexter
Verser som troligen ej blivit inspelade tidigare