Curriculum vitae


JOHANNES LANDGREN studerade vid Musikhögskolan i Göteborg, där han tog kyrkomusikerexamen 1985, solistdiplom 1987 samt körpedagogexamen 1990. I maj 1997 disputerade han på en avhandling om den tjeckiske kompositören Petr Ebens orgelmusik. Johannes har under senare år varit aktiv som orgellärare vid Musikhögskolan i Göteborg samt som frilansande dirigent och organist. För närvarande bedriver han postdoktoral forskningsverksamhet vid den Konstnärliga Fakulteten vid Göteborgs Universitet samt frilansar som organist och dirigent.
Som kördirigent och orgelsolist har han turnerat i merparten av Europa, med stora internationella framgångar vid tävlingar och festivaler. Som kördirigent tog han bl.a. hem storslam vid Prags internationella kördagar 1994, där hans kör, Varbergs Kammarkör, erhöll första pris i kammarkörsklassen samt tog hem ”Grand Prix” för hela tävlingen. Dessutom tilldelades Johannes själv pris som tävlingens främste dirigent. Johannes har, som dirigent och som organist, medverkat vid inspelningar för radio och TV i Sverige, Belgien, Irland, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Finland och Estland. Hans över trettio CD-produktioner innefattar såväl rennässans och barock-musik som nutida musik av den tjeckiske tonsättaren Petr Eben. Den rika CD-produktionen har bl.a. renderat honom tidningen Expressens Kultursidas uppmärksamhet med epitetet ”Årets skiva” för en av dessa inspelningar. Tillsammans med bland andra Håkan Lewin har han turnerat i merparten av Europas länder, USA och Ryssland samt gjort ett flertal TV- radio- och CD-inspelningar. Han är för närvarande verksam som professor i orgel och orgelimprovisation vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, professor i orgel vid Kungliga MusikHögskolan i Stockholm samt som frilansande musiker.